Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Orange 4 Pets ten aanzien van de website u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Orange 4 Pets. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orange 4 Pets. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Orange 4 Pets met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is en kunnen er geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website.

Productteksten op deze website dienen te worden beschouwd als richtlijn, maar vervangen niet het advies van een dierenarts. Bij twijfel over de gezondheid van een dier, of de juistheid van het gekozen product raden wij in alle gevallen aan om een dierenarts te raadplegen. Orange 4 Pets is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het verkeerd gebruiken of aanraden van op de website genoemde producten of informatie. 

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Orange 4 Pets behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Orange 4 Pets, welke geen eigendom zijn van Orange 4 Pets, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Orange 4 Pets. Hoewel Orange 4 Pets uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Orange 4 Pets is niet verantwoordelijk voor de productteksten op de websites van derden.